• Katalogi hodowli i gołębi(13)

Zbiór: Koźlik Jerzy - 2010 rok

Opis: Katalog gołębi rozpłodowych Jerzego Koźlika z Opola wydany na Wystawę Ogólnopolską w 2010 roku. Zdjęcia gołębi, opracowanie graficzne: Krzysztof Kłos. Druk: drukarnia Folarex - Elbląg. Nakład: 3500 egzemplarzy.

Zbiór znajduje się w grupach:

Zbiór znajduje się w grupach: